KB Glesborg 1702 - 1790

Originalen indeholder desuden indførelser for Fjellerup sogn. Dem har jeg udeladt, idet jeg vil lave et dokument der kun dækker Fjellerup.

Gårdene under Meilgård Gods

I værket Danske Slotte og Herregårde, bnd. 14, Djursland, Hassings Forlag 1967 giver bibliotekar Ejler Haugsted os indblik i livbetingelserne for bønderne i Glesborg sogn i starten af 1700-årene.

...." Bøndergodset er vokset betydeligt siden 1663; foruden Skærbæk og Hedegård byer omfatter det nu det halve Glesborg (6 gårde) og 3 gårde i Laen, ialt 314 tdr. htk. gods. Omkring århundredskiftet sad "den onde junker Pentz" som ejer på Meilgård. Om ham fortæller sagnet, at han mishandlede et af sine børn til døde og kastede liget i borggraven, han beskyldes også for at have stået i ledtog med en tyvebande, "de Glesborg tyve", der gjorde hele egnen usikker og stjal kreaturer, kobbertøj, trækævler o. lign. hos bønderne for at sælge tyvekosterne på andre egne, og man kan endnu i vore dage høre fortælle, at han hver nytårsnat kommer kørende med sorte heste over broen. Hvorom alting er, Pentz var en utiltalende person og en slet økonom, der i 1699 måtte sælge Østergård og  1703 Meilgård, Hedegård forsvinder nu som hovedgård og omtales som en landsby, og 1729 døde i stor fattigdom. Køberen var hans svoger Henrik Bille (død 1708). Enken fru Ingeborg Christine von Pentz, fik kongelig bevilling til at nedbryde Skærbæk by, 10 bol og 17 huse, på betingelse af, at der blev oprettet lige mange bol og huse på hovedgårdens jord. Som grund til nedbrydningen anføres, at jorden var så dårlig, at beboerne ikke kunne bestå ved den, hvorfor de var slemme til at stjæle; Mens Skærbæk jord nu blev indlemmet i hovmarken, opstod Tranehusene og Tvedhusene som husgrupper under hovedgårdstaksten." ....

KB Fjellerup 1702 - 1790

D = Dåb
B = Begravelse
T = Trolovelse
V = Vielse
Absolutioner og kirkegangskoner er udeladt

Seneste kommentarer

25.12 | 09:59

Hej! Jeg vil gerne tjekke, om jeg har læst rigtigt, men hvilket sogn drejer det sig om?

24.12 | 12:51

1714 Maren Christen Andersen og Kirsten Jensdatter, Hoven Tror du ikke der skal stå:1714 Christen Andersen og Mette Jensdatter Mørk, Hoven ….

18.12 | 08:18

Rigtig glædelig jul og godt nytår til sidens brugere, og tak for henvendelser og kommentarer i årets løb

01.12 | 10:39

Apropos Ålsø-Hoed. Meget af min fars slægt kommer derfra og mine forældre traf hinanden på Katholm, så jeg smugkigger lige lidt.

Del siden