Ålsø-Hoed sogne 1646 - 1685

Afskrift fra Arkivalieronline

Giertrud Nielsdatter og Giertrud Nielsdatter Ferslev

På min MyHeritage slægtsside får jeg utallige match'er på min slægtning Giertrud Nielsdatter, der levede - og formentlig døde - i Hoed sogn i 1600-tallet. Desværre er disse match'er oftest fejlbehæftede, idet hun bliver forvekslet/ sammenblandet med en anden Giertrud Nielsdatter, der levede i Ålborg (amt) også i 1600-tallet.

Min Giertrud Nielsdatter blev gift med Rasmus Pedersen Hiort i Hoed sogn d. 14. febr. 1647. De var gift til hans død i 1661. I den periode fik de - så vidt jeg har kunnet finde dem alle - 6 børn.

Derefter giftede Giertrud sig d. 25. jan. 1663 med Søren Michelsen, også i Hoed sogn. Jeg har ikke i skrivende stund fundet nogen børn af det ægteskab. Han døde i 1672.

Jeg har desværre ikke kunnet finde hverken fødsels- eller dødsdata på Giertrud. 

Giertrud Nielsdatter i Ålborg blev født i Ålborg. Hun giftede sig d. 18. juni 1626 i Budolfi kirke i Ålborg med Mag. og sognepræst Peter Jacobsen Holm. Hun blev enke efter 10 år og giftede sig derefter med efterfølgeren i sin afdøde mands præsteembede Thomas Henriksen Hjørring. Han døde ca. 1662.

Denne Giertrud Nielsdatter fik 2 børn i første ægteskab.

Som det tydeligt fremgår, kan disse to kvinder ikke have noget med hinanden at gøre!

Jeg vedlægger et udklip fra min kilde, som kan findes i hele sin længde på nedenstående link.

Kommentarer

Bill Slemming

01.12.2021 10:26

Tak, jeg har selv haft bøvl med de to Gertrud/Giertrud/Gjertrud, så det var skønt at få kastet lidt lys over sagen. Fandt i samme ombæring Jens Jørgensen Smeds skifte. Han står langt ude på mit træ

Seneste kommentarer

25.12 | 09:59

Hej! Jeg vil gerne tjekke, om jeg har læst rigtigt, men hvilket sogn drejer det sig om?

24.12 | 12:51

1714 Maren Christen Andersen og Kirsten Jensdatter, Hoven Tror du ikke der skal stå:1714 Christen Andersen og Mette Jensdatter Mørk, Hoven ….

18.12 | 08:18

Rigtig glædelig jul og godt nytår til sidens brugere, og tak for henvendelser og kommentarer i årets løb

01.12 | 10:39

Apropos Ålsø-Hoed. Meget af min fars slægt kommer derfra og mine forældre traf hinanden på Katholm, så jeg smugkigger lige lidt.

Del siden